Sciangai

设计 De Pas, D'Urbino, Lomazzi - 1973
1_PNG_SCIANGAI
商店 联系我们

折叠衣架。白蜡木结构,可选橡木漆面,灰色、白色、黑色或深红色漆面。

300_Sciangai_800x1200(0)
zanotta_300-sciangai_gallery_10_preview_big
zanotta_300_sciangai_gallery_2_preview
zanotta_300_sciangai_gallery_5_preview
zanotta_300_sciangai_gallery_3_preview
zanotta_300_sciangai_gallery_6_preview
zanotta_300_sciangai_gallery_10_preview
zanotta_300_sciangai_gallery_9_preview
zanotta_300_sciangai_gallery_8_preview
Sciangai2still  rovere800x1200(0)
Scianga still rovere800x1200(0)
Sciangai still nero800x1200ok(0)

优雅木棒游戏

上世纪七零年代初,Zanotta开始生产家具配件,其战略目标是实现产品类型的多样化。Sciangai是Zanotta提出的首款重要家具配件。

zanotta_300_sciangai_plus_2(3)
zanotta_300_sciangai_plus_1(0)

“用品需与用户建立关系,需易于使用。”Paolo Lomazzi接受意大利广播电视公司采访时解释道,“日常用品、家具用品、我们所依恋的用品。”Sciangai以传统中国游戏为设计灵感,木棒握在手中,然后散落在台面上。 

zanotta_300_sciangai_plus_3(2)

开合机构由钢索环实现。凭借巧妙简约设计,其荣获1979年金圆规奖。