Nena

设计 Lanzavecchia + Wai - 2020
Zanotta_Nena2262_IP01_Terso 32946
商店 联系我们

Armchair. Steel frame varnished orange, amaranth, espresso, graphite or black. Seat and backrest upholstered with polyurethane. Removable fabric or leather cover.

Zanotta_divanoBumper1265_IG09-R40513-web(0)
Zanotta_poltronaNenaLounge928_IG06-R32961-web(1)
Zanotta_poltronaNenaLounge928_IG08-R32961-espresso_web
Zanotta_poltronaNenaLounge928_IG07-R32961-web
Zanotta_Fenice2574_IG03-rev-web
Zanotta_Fenice2574_IG04-rev-web
Zanotta_Nena2262_IG08-R27826-rev-web
Zanotta_tavoloBol2326_espresso_IG01-dia180_web
Zanotta_tavoloBol2326_espresso_IG08_web
Zanotta_tavoloBol2326_espresso_IG05_web
Zanotta_Nena2262_IG09-R32946-espresso-web
Zanotta_Nena2262_IG10-R40516-grafite-web
Zanotta_Nena2262_IP01_Quantum 40526
Zanotta_Nena2262_IP02_Quantum 40526
Zanotta_Nena2262_IP03_Quantum 40526
Zanotta_Nena2262_IP01_Terso 32946
Zanotta_Nena2262_IP02_Terso 32946
Zanotta_Nena2262_IP04_Terso 32946
Zanotta_Nena2262_IP03_Terso 32946
Zanotta_Nena2262_IP01_Quantum 40520
Zanotta_Nena2262_IP02_Quantum 40520
Zanotta_Nena2262_IP04_Quantum 40520
Zanotta_Nena2262_IP05_Quantum 40520
zanotta_nena_poltroncina_detail1
zanotta_tavolo_fenice_detail2(3)
zanotta_nena_poltroncina_detail2
zanotta_tavolo_fenice_detail3(1)
RealeCM_SDM 2022-det02(0)
2262_Nena3 1200x800
2262_Nena 800x1200
Nena_1600x1200_gallery
Nena_800x1200_dettaglio

日常生活的片段,在新家共同生活的计划
Nena 讲述了一把标志性的、充满活力的扶手椅的故事,通过极简的结构和舒适宽敞的座椅之间的对比来彰显不同。这把扶手椅源于对舒适度的研究,并重新诠释了平衡、柔软和活力等典型女性特征。

Nena_Schizzo
Nena_disegno(0)

考究细节:可拆卸的皮革或织物椅套,拉链隐藏在褶饰下,勾勒出靠背的优雅弧形。Nena 将扶手椅的舒适性带到小型餐椅,非常适合家居和休闲场景,亦适用于办公室和餐厅,不断讲述新的故事。